ARHIVA GHIDURI M3/2A

SESIUNEA 2018
CLARIFICAREA NR. 3
CLARIFICAREA NR. 2

CLARIFICAREA NR. 1
Ghid de implementare Masura 3 – versiune finala
Anexa 1 – Cerere de Finantare M3_2A_2018
Anexa 1 – Cerere de Finantare M3_2A_2018_CLARIFICAREA_NR.1
Anexa 2 – Planul de afaceri
Anexa 3 – Fisa masura 3_2A
Anexa 4 – Tabel_calcul_coeficienti_SO
Anexa 5 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ
Anexa 6 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol -> 1 – Anexa areale STP | 2 – Metodologie
Anexa 7 – Ordin nr.397-2003
Anexa 8 – Ordin 247-2012
Anexa 9 – Calculator cod bune practici agricole
Anexa 9 – Codul bunelor practici agricole
Anexa 10 – Angajament competente
Anexa 11 – Declaratie solicitant
Anexa 12 – Declaratie finantare similara
Anexa 13 – Declaratie-incadrare-in-categoria-de-micro-intreprindere-si-intreprindere-mica
Anexa 14 – Declaratie angajament raportare GAL
Anexa 15 – Declaratie aderare forma asociativa
Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artif
Anexa 17 – Procedura evaluare – selectie
Formular CE03 – Fisa de verificare a conformitatii si eligibilitatii
Anexa 1 – Cerere de Finantare M3_2A_2018_CLARIFICAREA_NR.1
Formular IS03 – Fisa de solicitare informatii suplimentare
Formular VT03 – Fisa de verificare pe teren

SESIUNEA 1/2017
CLARIFICAREA NR.2/10.08.2017 – M3/2A
CLARIFICARE NR.1/09.08.2017 – M3/2A
Ghid de implementare Masura 3/2A – versiune FINALA
Anexa 1 – Cerere de Finantare M3/2A
Anexa 2 – Planul de afaceri
Anexa 3 – Fisa masura 3/2A
Anexa 4 -Tabel_ SO
Anexa 5 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ
Anexa 6 – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol -> 1 – Anexa areale STP | 2 – Metodologie
Anexa 7 – Ordin nr.397-2003
Anexa 8 – Ordin 247-2012
Anexa 9 – Calculator cod bune practici agricole
Anexa 9 – Codul bunelor practici agricole
Anexa 10 – Angajament competente
Anexa 11 – Declaratie solicitant
Anexa 12 – Declaratie finantare similara
Anexa 13 – Declaratie-incadrare-in-categoria-de-micro-intreprindere-si-intreprindere-mica
Anexa 14 – Declaratie angajament raportare GAL
Anexa 15 – Declaratie aderare forma asociativa
Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artif
Anexa 17 – Procedura evaluare – selectie
Formular CE03 – Fisa de verificare a conformitatii si eligibilitatii
Formular CS03 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie
Formular IS03 – Fisa de solicitare informatii suplimentare
Formular VT03 – Fisa de verificare pe teren