📢Pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți ai măsurii M6/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol și crearea de locuri de muncă în teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche publicăm un tabel centralizator al proiectelor finanțate anterior în cadrul SDL GAL MUNȚII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE

Centralizator proiecte finantate anterior_M6/6A