ANUNȚ ANGAJARE EXPERT MONITORIZARE PROIECTE

Asociația GAL MUNȚII MĂCINULUI-DUNĂREA VECHE  (www.galmuntiimacinului.ro) angajează EXPERT MONITORIZARE PROIECTE, pe perioadă determinată (12 luni), fracțiune de normă (min. 4 ore/zi, 20 ore/săptămâna).

Responsabilități:

 • monitorizarea implementarii proiectelor aprobate, conform procedurilor interne stabilite de catre G.A.L., in vederea respectarii indicatorilor stabiliti in cadrul Strategiei de dezvoltare locala;
 • implementare tehnica a contractului de finantare al GAL (sM 19.4) si raportarea rezultatelor;
 • intocmirea rapoartelor tehnice de implementare a proiectului (functionare GAL);
 • colectare / analizare / raportare date beneficiari GAL
 • organizarea si gestionaraea activitatii de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte conform calendarului stabilit la nivelul GAL;
 • acorda asistenta/sprijin tehnic si metodologic potentialilor beneficiari pentru imbunatatirea propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide din punct de vedere tehnic si financiar;
 • ofera informatii cu privire la conditiile de particiare in cadrul sesiunilor de depunere proiecte, eligibilitatea proiectelor si ale aplicantilor, posibilitati de asigurare a cofinantarii proiectelor, etc.
 • realizeaza verificarea conformitatii, eligibilitatii si stabilirea punctajului propunerilor de proiecte primite de catre GAL;
 • organizeaza derularea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte la nivelul GAL;
 • redacteaza rapoartele specifice procedurii de selectie, aferente fiecarei sesiuni de apeluri de selectie;
 • organizeaza sedintele Comitetului de Selectie conform calendarului de lucru stabilit in cadrul GAL si acorda asistenta tehnica;

Cerințe pentru candidați:

 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • experiență in managementul proiectelor cu finanțare externă (minim 1 an)
 • să fi deținut anterior o poziție similarî/atribuții similare cu cea/cele pe care o/le va deține in cadrul GAL pentru o perioadă de cel puțin 1 an;
 • cunostințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet si poșta electronică).

Constituie avantaj:

– experiență/expertiză anterioare in evaluare/ monitorizare proiecte de dezvoltare rurală/ locală.

Valabilitate anunț: 22 ianuarie 2023.

CV-urile in format Europass se vor trimite pe adresele de e-mail office@aspir-leader.ro/ office@galmuntiimacinului.ro.