INFORMARE PRIVIND MENȚINEREA MĂSURILOR ADOPTATE PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII RISCULUI DE CONTAMINARE CU VIRUSUL COVID-19

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 181/30.06.2020 emis de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stabilirea unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a masurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, vă informăm asupra faptului că beneficiarii de finanțări nerambursabile trebuie să ia măsuri pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus prin orice mijloace, fie prin reorganizarea activităților din contractele de finanțare, fie prin reprogramarea unor acțiuni sau prin orice altă modalitate care să conducă la gestionarea corespunzatoare a acestei categorii de risc.
Astfel, pentru respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 vă aducem la cunoștință urmatoarele măsuri ce se pot adopta:
1. Informarea GAL și notificarea AFIR pentru reprogramarea activităților ca urmare a necesității adoptării unor măsuri pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare sau a perturbării activitații ca urmare a situației excepționale (de ex. lipsa forței de muncă din partea contractorilor sau a intârzierilor în furnizarea de echipamente/utilaje, imposibilitatea obținerii documentelor emise de autorități ca urmare a suspendării activitații, izolarea la domiciliu, carantină, etc) cu respectarea prevederilor art. 4, alin. (4) din HG 226/2015 și incadrarea în durata de executie a contractului.
2. Pentru reprogramarea activității, beneficiarii PNDR 2014-2020 au posibilitatea de a:
a) prelungi anumite etape din graficul de implementare cu respectarea prevederilor art. 4, alin. (4) din HG 226/2015;
b) reeșalona tranșele de plată și/sau majora numărul maxim de 5 tranșe de plată, dar nu mai mult de 7 tranșe;
c) reprograma activitățile prevăzute în planul de afaceri, cu respectarea duratei de implementare din art. 19 (4) al Reg. Nr. 1305/2013, pentru submăsurile forfetare.

! VA RECOMANDĂM să cititi cu atentie Ord. 181/30.06.2020, respectiv Nota de informare nr. 223301/09.07.2020 emisă de DGDR – AMPNDR, atasate mai jos și să analizați obiectiv și corect stadiul implementării proiectelor dumneavoastră, ținand cont de toți factorii iar dacă se impune, în funcție de nevoile specifice identificate, faceți demersurile necesare pentru reorganizarea, reprogramarea activităților aferente contractelor.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin email și telefonic la adresele/numerele de telefon puse la dispoziție: office@galmuntiimacinului.ro, office@aspir-leader.ro si 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827.

Ord. 181/30.06.2020 – emis de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stabilirea unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a masurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Nota de informare DGDR – AMPNDR nr. 223301/09.07.2020