GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche a publicat Ghidul solicitantului si anexele – versiunea finala (2018) pentru Masura M1/1C – Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche

Ghidul Solicitantului Masura 1 – versiune finala
Anexa 1 – Cerere de finantare
Anexa 2 – Raport privind utilizarea fondurilor
Anexa 3 – Lista Personalului implicat in proiect
Anexa 3.1 – Declaratie de disponibilitate
Anexa 4- Model CV
Anexa 5 – Plafoane cheltuieli
Anexa 6 – Fundamentarea bugetara
Anexa 7 – Fisa masurii
Anexa 8 – Procedura de evaluare si selectie
Anexa A- Declaratie privind auditul proiectului
Anexa B – Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL Anexa C- Declaratiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Formular CE01 – Fisa de verificare a conformitatii si eligibilitatii
Formular CS01 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie
Formular IS01 – Fisa de solicitare informatii suplimentare