GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche a publicat Ghidul solicitantului si anexele – versiunea finala (2018) pentru M2/3A – Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche

Ghidul Solicitantului – Masura 2
Anexa 1 – Cerere de finantare M2/3A
Anexa 2 – Studiul de fezabilitate conform HG907
Anexa 3 – Memoriu Justificativ
Anexa 4 – Acordul de parteneriat
Anexa 5 – Mandat de reprezentare
Anexa 6 – Angajament de constituire juridica
Anexa 7 – Plan de marketing
Anexa 8 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative – UAT CU ZCSem
Anexa 8 – Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Lista UAT din ZCS
Anexa 9 – Fisa masurii
Anexa 10 – Procedura de evaluare si selectie
Anexa A – Declaratie pe propria raspundere privind prezentarea documentelor de mediu
Anexa B – Declaratie pe propria raspundere privind prezentarea documentelor de igiena si sanatate publica
Anexa C – Declaratie proprie raspundere privind prezentarea documentelor DSVSA
Anexa D – Declaratie pe propria raspundere privind sustenabilitatea investitiei
Anexa E- Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL
Anexa F – Declaratie pe propria raspundere privind confirmarea faptului ca parteneriatul constituit juridic nu a desfasurat activitate
Anexa G – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL
Formular CE02 – Fisa de verificare a conformitatii si eligibilitatii
Formular CS02 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie
Formular IS02 – Fisa de solicitare informatii suplimentare
Formular VT02 – Fisa de verificare pe teren