GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche publica Ghidul solicitantului si anexele – versiunea finala (2018) pentru Masura M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului și incubarea micilor afaceri în turism in teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche

Ghidul Solicitantului Masura 5_6A_V2_2018
Anexa 1 – Cerere Finantare M5_6A
Anexa 2 – Plan de afaceri
Anexa 3 – Lista codurilor CAEN eligibile M5
Anexa 4 – Procedura evaluare – selectie
Anexa 5 – Fisa masurii 5_6A
Anexa 6 – Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica
Anexa 7- Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 8 – Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
Anexa 9 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 10 – Declaratie solicitant AFIR
Anexa 11 – Declaratie implementare PA in max.2 ani
Anexa 12 – Declaratie angajament raportare GAL
Anexa 13 – Declaratie angajament circuit turistic
Anexa 14 – Instructiuni de evitare a conditiilor artificiale
Formular CE05 – Fisa verificare conformitate eligibilitate
Formular CS05 – Fisa verificare criterii de selectie
Formular IS05 – Fisa solicitare informatii suplimentare
Formular VT05 – Fisa de verificare pe teren