IMPORTANT! In atentia beneficiarilor GAL ai Masurilor M4/2B, M5/6A si M6/6A

Va reamintim ca in conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului aferente masurilor M4/2B, M5/6A si M6/6A, Dosarul Cererii de plată se depune de beneficiar la GAL pentru efectuarea conformitatii, dupa care este depus la AFIR. Dosarul se depune in doua exemplare pe suport de hartie, la care ataşează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar.

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă formularele si documentele justificative prevăzute în INSTRUCȚIUNILE DE PLATĂ emise de AFIR aferent Sub-măsurii din PNDR căreia îi corespunde proiectul selectat de GAL, disponibile la sediile OJFIR/ CRFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.ro): https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_proceduri_de_lucru_pentru_pndr

Beneficiarii GAL au obligatia, conform Ghidului Solicitantului si a anexei la Ghid DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ANGAJAMENTUL DE RAPORTARE de a transmite către GAL, in termen de 5 zile calendaristice de la data elaborarii/intrarii in vigoare: Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnată cu AFIR si de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare – formular AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta.

Tabel privind corespondența Măsurilor GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche cu Sub-măsurile din PNDR

Măsuri SDL
GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE
Sub-măsuri corespondente din PNDR 2014-2020
M4/2B Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri în teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche 6.1
M5/6A Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche 6.2
M6/6A Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de munca in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche 6.2